Kontakt Kde a ako nás nájdete ?                       

Kontaktné údaje:

Affinity Information Technology s.r.o.
Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovensko

IČO: 44 169 990
IČ-DPH: SK 202 260 6168